Live #bodypainting at Fushimi #statenisland by DenArt studio.