Dragon #bodypainting by DenArt studio at Fushimi #statenisland. #bodyartgallery #ny